NYELVI KÉPZÉSEK

Nyelviskolánk vállalatok számára kínál testreszabott nyelvi képzéseket és szolgáltatásokat, 
amelyeket átfogó szint- és igényfelmérés alapján alakítunk ki.

Általános nyelv

Egyéni vagy csoportos általános nyelvi képzésünk kezdőtől (KER A1 szint) felsőfok feletti szintig (KER C2 szint) segít a beszéd, a beszédértés, az írás és az olvasás magabiztos elsajátításában. Olyan gördülékeny, nyelvileg helyes szóbeli és írott kommunikációs készségeket fejleszt, amelyek minden helyzetben hatékonyan használhatóak.

Üzleti nyelv

Igény szerint vállalatspecifikus üzleti nyelvi kurzusainkon már kezdő szinttől elsajátíthatóak a legfontosabb munkahelyi kommunikációs szituációk, a munkakörnyezet szókincse, az üzleti élet nyelvi fordulatai szóban és írásban egyaránt. Ezeken a kurzusokon a nyelvi készségeken túl átfogó üzleti ismereteit is felelevenítheti.

Üzleti nyelvtanfolyamainkat ajánljuk Önnek, ha szeretné meglévő

üzleti nyelvtudását felfrissíteni, rendszerezni, kibővíteni,

valamint fontos Önnek a hatékony kommunikáció az üzleti élet legfontosabb területein.

Mit várhat a tanfolyamoktól?

✔ gyakorlati, a mindennapi munkában jól használható üzleti kifejezéseket, szófordulatokat,
✔ életszerű szituációkat, szerepjátékokat,
✔ gyors tempójú, változatos módszereket alkalmazó nyelvoktatást,
✔ lelkes, szakmailag jól felkészült, dinamikus nyelvtanárokat,
✔ jó hangulatú órákat,
✔ üzleti készségek általános fejlődését.

Rövid üzleti nyelvi tréningek

Tréningeink során olyan üzleti nyelvi készségek elsajátítása és fejlesztése a cél,
amelyekkel a résztvevő üzletemberek magabiztosabban kommunikálnak,
pontosabban és mások számára is színesebben és változatosabban fogalmazzák meg mondanivalójukat, úgy, hogy közben a kívánt hatást érik el a hallgatóságnál.
Önnek ajánljuk, ha:
✔ sikeresen akar prezentálni,
✔ hatékony írásos beszámolót kíván készíteni,
✔ szeretné, hogy külföldi üzletfelei egyenrangú tárgyalópartnernek tekintsék,
✔ költséghatékonyan és célzottan szeretné fejleszteni a munkájához szükséges nyelvtudását.

Üzleti tréningeink témakörei: 
Prezentáció, Telefonálás, ügyfélszolgálati szaknyelv, Üzleti levelezés (E-mail és egyéb írott üzenetek), 
Munkahelyi és társadalmi szocializáció, Tárgyalás-technika, Általános üzleti szókincs és nyelvtan
Projektek, Pénzügyi szaknyelv, Könyvelés, Üzleti jog, HR idegen nyelvi szaknyelv, Álláskeresés, Idegenforgalom, 
Üzleti tréningeink témaköreit az üzleti nyelvtanfolyamok tematikájába is igény szerint beépítjük.
A képzések intenzitásának, idejének és tematikájának kialakításában rugalmasan alkalmazkodunk megrendelőink igényeihez.

OKTATÁSI HELYSZÍNEINK

A képzéseket legtöbb esetben megrendelőink telephelyén, kihelyezett formában tartjuk.

OKTATÓINK

Az oktatás magyar és anyanyelvi tanárok közreműködésével történik.
Magyar anyanyelvű oktatóink minden esetben nyelvtanári diplomával rendelkeznek.

OKTATOTT NYELVEK:

✔ angol
✔ német
✔ francia
✔ spanyol
✔ olasz
✔ magyar mint idegennyelv

TELJES KÖRŰ ADMINISZTRÁCIÓ

Munkatársainak nincs ideje a nyelvoktatással együtt járó adminisztrációra, esetleg még nem ismerik a nyelvi képzések szervezésének és lebonyolításának menetét? Mi segítünk!
A nyelvoktatáshoz kapcsolódó, tíz lépcsős, teljes körű adminisztrációs szolgáltatást kínálunk, amelynek elemei:
∗ szóbeli és írásbeli szintfelmérés, tájékoztató ennek eredményéről,
∗ a jelentkezők csoportokba sorolása,
∗ a nyelvórák helyszínének és időpontjának kialakítása,
∗ a résztvevők által minden órán aláírt jelenléti ív alapján havi és éves jelenlét-statisztika készítése,
∗ a képzés végén írásbeli vizsga lebonyolítása a nyelvórák keretében,
∗ a vizsgák értékelése és eredményük adminisztrációja,
∗ a résztvevők visszajelzéseinek összegyűjtése és értékelése,
∗ rendszeres kapcsolattartás a cég nyelvoktatásért felelős ügyintéző munkatársával,
∗ az éves nyelvoktatási tevékenységről beszámoló készítése